ADHESIONS

 

M'adhereixo a la Declaració Universal de Drets Lingüístics que es va aprovar a Barcelona el passat mes de juny, en el marc de la Conferència Mundial de Drets Lingüístics.
Amb aquest escrit dono el meu suport i demano a la UNESCO el seu compromís per tal que aquesta Declaració esdevingui una Convenció Internacional de les Nacions Unides.

 

Nom / Entitat:
  Personal
Entitat
Data (dd/mm/aa):
Adreça:
Telèfon:
Fax:
E-mail: